Members of the Board

Prof.dr. R.E. Mebius, chair
VUMC, dept. Molecular Celbiology & Immunology
E-mail: r.mebius@vumc.nl

Prof.dr. R.E.M. Toes, treasurer
LUMC, dept. Rheumatology
E-mail: R.E.M.Toes@lumc.nl

Dr. E.F. Knol, secretary general 
UMC Utrecht, dept. Laboratory of Translational Immunology
E-mail: nvvi@umcutrecht.nl

Dr. A.W. Langerak, member
Erasmus MC, Immunology
E-mail: a.langerak@erasmusmc.nl

Dr. P.L.A. van Daele, member
Erasmus MC, Immunology
E-mail: p.l.a.vandaele@erasmusmc.nl

Prof.dr. M. Boots, member
UMC Groningen, dept. Rheumatology & Clinical Immunology
E-mail: m.boots@umcg.nl

Prof.dr. M. van Ham, member & chair ECI2018
Sanquin
E-mail: m.vanham@sanquin.nl

Geplaatst in Organisation