Mission & Vison

Missie
De NVVI zet zich in om:

  • excellent immunologisch onderzoek en de klinische-praktische toepassingen van dit immunologisch onderzoek optimaal te stimuleren
  • het kwaliteitsniveau van het immunologisch handelen binnen de gezondheidszorg (laboratoriumdiagnostiek, kliniek) te optimaliseren en te borgen
  • de maatschappelijke belangen te behartigen van allen werkzaam in het vakgebied immunologie (basale, medische en klinische immunologie)

Visie
De NVVI beoogt de missie waar te maken door:

  • het organiseren van wetenschappelijke congressen, het onderhouden van internationale contacten, deel te nemen aan multidisciplinaire teams die wetenschappelijke, diagnostische en klinische standaarden opstellen en vastleggen
  • beleidsmatige inbreng na te streven op nationaal en internationaal niveau ten einde het vakgebied Immunologie zo goed mogelijk te positioneren voor de toekomst.

English
Mission:
The Dutch Society for Immunology (NVVI) actively promotes and supports

  • excellence in immunological research, immunodiagnostic procedures and clinical immunological practice in the Netherlands.
  • high quality of analyses of immunological parameters used in health care (for diagnostic purposes)
  • the societal position of the professional immunologist in all disciplines

Vision:
To achieve this, the NVVI

  • organizes scientific meetings, maintains international contacts and has established a number of committees that regulate scientific, laboratory and clinical standards in immunology.
  • strives to provide input to national and international policies with the objective to strengthen the future of immunology in all disciplines.
Geplaatst in Organisation